رویدادها

اسلایدشو


Unable to load control 'DesktopModules/Weather/Weather.ascx'!
The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.
ساعت

چهارشنبه, 30 آبان 1397


ساعت

چهارشنبه, 30 آبان 1397Unable to load control 'DesktopModules/Weather/Weather.ascx'!
The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.
اخبار مرکز
دسته بندي اخبار 
بازدید از مواكب شهرستان حمیدیه 
همزمان با راه اندازی مواکب بازدیدهای مسئولان بهداشتی درمانی شهرستان حمیدیه با دقت و حساسیت بیشتری در حال انجام است
کد خبر : ۷۳۹۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ 
۹:۵۷:۴۱
هرساله با شروع ایام راهپیمایی عظیم اربعین حسینی شهرستان حمیدیه به سبب اینکه در طریق الحسین قراردارد حساسیت خاصی نسبت به نظارت و خدمات بهداشتی درمانی پیدا می کند

V5.1.0.0